Строки проведення аудиту за 2019 рікЗакон http://www.golos.com.ua/article/329624?fbclid=IwAR2kkVt5UTVKbFA484rMJNzjpTB1MbEy62ARMLs7ClPmZLWW5MZmjfVu0SE

....

26. Розділ V «Прикінцеві положення» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», але не пізніше 31 грудня 2020 року».

Отже, юрособи (крім емітентів цінних паперів) мають оприлюднити фінансову звітність до 30 квітня, як це і планувалось. Але в них з’явилась можливість зробити це (без штрафів!) і пізніше.

Наприклад, якщо карантин закінчиться 24 квітня, то оприлюднити фінзвітність можна буде до 23 липня (включно) – правило 90 днів.

Висновок:надана  можливість,  без штрафів, оприлюднити протягом 90 днів, від дня закінчення карантину.

Т.б. фактично перенесено до 23 липня.