Розміри трудових штрафів з 02.02.2020 р

Розміри трудових штрафів  з 02.02.2020 р


Вид порушення

Розмір штрафу

до 01.02.2020 (включно)

з 02.02.2020

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 розмірів мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

10 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2020 році — 47230 грн.

До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1–3 груп, застосовують попередження.

За повторне протягом двох років із дня виявлення порушення — 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення

Не змінився.

У 2020 році — 14169 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2020 році — 9446 грн

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, залученим до виконання військових обов’язків

10 розмірів мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

4 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У 2020 році — 18892 грн.

До юросіб та ФОПів, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1–3 груп, застосовують попередження

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення

Не зміниться.

У 2020 році — 14169 грн

Недопущення до проведення перевірки, перешкоджання в її проведенні з питань неоформлених працівників, неповної зайнятості та неповної сплати ЄСВ і податків

100 розмірів мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення

16 розмірів мінзарплати, установленої законом на момент виявлення порушення.

У 2020 році — 75568 грн

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім перелічених вище

1 розмір мінзарплати

1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення!!!

У 2020 році — 4723 грн.

За повторне протягом року з дня виявлення порушення — 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення