Дисконтування заборгованості та позиця суду.

Важливе рішення суду про дисконтування заборгованості.


Постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі №826/16321/18. 
"для визнання заборгованості, за якою строк погашення на дату балансу складає менше дванадцяти місяців, довгостроковою, обов`язковою визнана сукупність двох умов: первісний строк погашення такої заборгованості був більшим, ніж 12 місяців, та до затвердження фінансової звітності існує угода про пролонгацію (переоформлення) такої угоди на строк понад 12 місяців...  Операція з пролонгації позики на термін, що не перевищує 12 місяців, в бухгалтерському обліку відображається за рахунками поточних зобов`язань. Якщо термін продовження дії перевищує один рік - за рахунками довгострокових зобов`язань.

Тобто, визначальним є не термін погашення такої заборгованості, а строк, на який продовжено дію договору."
вебинар https://www.youtube.com/watch?v=S23VAtZFCfE&fbclid=IwAR3GWrKfw-M9MPRVlJaeJhedcIAOtA3IRJ_PMO7fZYCgsUxRcBPt-JVV2mM