38 099 363-56-15
38 095 839-53-85

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» за № 3448 від 10 листопада 2015 року

Про перші кроки на шляху до поступового відходу від каральної моделі податкового контролю.


Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» за № 3448 від 10 листопада 2015 року.

Цей законопроект має реалізовувати надзвичайно важливу мету, передбачену ще як одне з положень коаліційної угоди, зокрема – відмова від каральної моделі податкового контролю.


Найбільшу увагу заслуговують такі пропозиції:


 1. Збільшення вдвічі суми недоїмки обов’язкових платежів як обов’язкової ознаки кримінального злочину, передбаченого статтями 212 та 212-1 Кримінального кодексу України;
 2. Заборона кримінального переслідування особи до моменту узгодження її податкового зобов’язання;
 3. Звільнення від штрафних санкцій у випадку сплати особою в повному обсязі суми недоїмки до моменти притягнення особи до відповідальності.


Окрім вищезазначеної мети, законопроект спрямований ще й на вдосконалення процедури адміністрування податків та зборів, що має бути досягнуто шляхом запровадження наступних змін:


 1. Запровадити листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, виключно засобами електронного зв'язку;
 2. Уточнення порядку обрахунку строків для надання платниками заперечень на результати перевірок;
 3. Скасувати 30-денний строк для оскарження рішень контролюючих органів у судовому порядку після оскарження таких рішень в адміністративному;
 4. Збільшити контролюючим органам строк надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення на акт (довідку) з 2 до 4 робочих днів тощо.


Наводимо Вам більш детальний огляд запропонованих змін:

Нормативний акт до якого вносяться зміни

Стаття

Запропоновані зміни

Податковий      кодекс

Ст. 14. Визначення понять

Визначено поняття письмового документу – це документ, створений на папері та/або в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис", складання та/або подання та/або надіслання якого передбачається цим Кодексом, нормативно-правовими актами, прийнятими у зв’язку із цим Кодексом, та/або пов'язане із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючих органів згідно із положеннями цього Кодексу

Ст. 42. Листування з платником податків

Визначено, що листування з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, здійснюється лише в електронній формі

Ст. 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності

Уточнено, що платник податків має право подати документи органу, що призначив перевірку, протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акту перевірки

Ст. 80. Порядок проведення фактичної перевірки

Визначено точний перелік підстав для проведення фактичної перевірки

Ст. 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

Визначено, що відсутність законних підстав для здійснення перевірки, є підставою для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Уточнена процедура складення посадовою особою контролюючого органу акту про відмову платника у допуску до проведення перевірки

Ст. 86. Оформлення результатів перевірок

Уточнена процедура оформлення результатів перевірки та розгляду контролюючим органом заперечень платника на результати перевірки

Встановлена заборона контролюючому органу направляти матеріали перевіркидо органів досудового розслідування, прокуратури до моменту закінчення строку сплати узгодженого грошового зобов’язання

Кримінальний       кодекс

Ст. 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

Визначено, що перебіг строків давності зупиняється на період оскарження в адміністративному або судовому порядку зобов’язань зі сплати податків, зборів (обов'язковий платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Ст. 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності на несплату обов’язкових платежів, якщо такі платежі та збитки, заподіяні державі, були сплачені в повному обсязі протягом 10 днів з моменту вручення особі повідомлення про підозру або копії обвинувального акту.

Визначено, що під фактичним ненадходженням розуміється несплата узгоджених грошових зобов’язань у встановлені законом строки.

Збільшено розмір суми ненадходженьобов’язкових платежів, за якого такі ненадходження вважаються ухиленням від сплати податку

Ст. 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності на несплату обов’язкових платежів, якщо такі платежі та збитки, заподіяні державі, були сплачені в повному обсязі протягом 10 днів з моменту вручення особі повідомлення про підозру або копії обвинувального акту.


Визначено, що під фактичним ненадходженням розуміється несплата узгоджених грошових зобов’язань у встановлені законом строки.

Збільшено розмір суми ненадходженьобов’язкових платежів, за якого такі ненадходження вважаються ухиленням від сплати податку


Запропонований законопроект має досить суттєве значення, оскільки передбачає виконання одразу декількох важливих функцій, зокрема:

 • Вдосконалення системи адміністрування податків та зборів;
 • Покращення ефективності діяльності правоохоронних органів;
 • Лібералізацію механізму притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків;
 • Захист прав та інтересів платників податків;
 • Усунення деяких недоліків законодавчої техніки.