Если нет ТТН

Мы подобрали "свежую" аргументацию от ВАСУ для сохранения налогового кредита и расходов в случае отсутствия ТТН


З ухвали ВАСУ від 29.01.15 р. № К/800/27553/13

...товарно-транспортна накладна призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом, а відтак визначає взаємовідносини по виконанню перевезення вантажів для обліку транспортної роботи. У розглядуваному випадку позивач не виступав в якості замовника за договором перевезення, у зв'язку з чим відсутність або недоліки товарно-транспортних накладних не можна розцінювати як беззаперечне свідчення безтоварності спірних операцій.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42663013ухвали ВАСУ від 20.01.15 р. № К/800/29669/14

...суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що факт здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентами підтверджується належними та достатніми первинними документами, які містяться в матеріалах справи, тоді як формальні порушення, допущені при оформленні товарно-транспортних накладних, не можуть вважатися беззаперечним фактом безтоварності вказаних господарських операцій за наявності інших первинних документів, які складені відповідно до вимог чинного законодавства.

Суд касаційної інстанції погоджується з висновками суду апеляційної інстанції...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42495968З ухвали ВАСУ від 13.01.15 р. № К/800/50432/13

...відсутність товарно-транспортної накладної не може бути єдиною беззаперечною підставою для висновку про відсутність підтвердження реальності здійснення господарських операцій, оскільки, наявність чи відсутність товарно-транспортних накладних є лише дотриманням чи порушенням правил перевезень автомобільним транспортом, які не пов'язані з дотриманням вимог податкового законодавства та не свідчать про безтоварність операцій за наявності інших підтверджуючих документів; відсутність саме товарно-транспортних накладних не є підставою для не включення вартості придбаних товарів до валових витрат та сум податку на додану вартість до податкового кредиту покупця.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42338092


З ухвали ВАСУ від 13.01.15 р. № К/800/23396/14

...суди першої та апеляційної інстанції дійшли вірного висновку, що неврахування під час перевірки первинних документів, які надавались відповідачу, а також, неврахування первинних документів, які надавались із запереченнями на спірний акт перевірки, на підставі яких позивачем вчинено записи у податковому обліку, призвели до фактичної та правової невизначеності зроблених відповідачем висновків і, як наслідок, до неправомірності прийняття відповідачем податкових повідомлень-рішень ...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42338097