38 099 363-56-15
38 095 839-53-85

ПОДАТКОВИЙ КОМІТЕТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДФС ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ДФС З ВИМОГОЮ:

ПОДАТКОВИЙ КОМІТЕТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДФС ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ДФС З ВИМОГОЮ:
- перенести строк подачі декларації з ПДВ за лютий 2015 року до 26.03.2015 року;
- негайно повести робочу зустріч з представниками Податкового комітету Громадської ради при ДФС;
- негайно підготувати новий лист-роз'яснення, у якому надати можливість платникам зарахувати будь які від'ємні значення, що виникли за періоди до 01.02.2015 року без будь-яких обмежень з декларації з ПДВ за лютий 2015 року!
В супереч вимогам Коаліційної угоди про відміну електронного адміністрування ПДВ з ПДВ-рахунками було прийнято Закон № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі – Закон № 71). Не одноразово представники ДФС, Мінфіну наголошували, що всі ініціативи/звернення бізнесу, щодо системи електронного адміністрування ПДВ враховані у Законі № 71. Одним із найважливіших питань було перенесення від'ємних значень, що виникли до дати впровадження системи електронного адміністрування ПДВ у зазначену систему.
Відповідно до п. 33 Підрозділ 2 розділу XX ПКУ "За вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення. Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.
Як видно із статті 33 підрозділ 2 розділу XX ПКУ, законом не передбачено обмежень або умов для збільшення розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (тобто збільшення розміру суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН відповідно до поданої заяви).
Разом з тим Постановою Кабміну від 16 жовтня 2014 р. № 569 " Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" зі змінами Постановою КМ №82 від 04.02.15, що була офіційно опублікована 07.03.2015 року п. 9-1. Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до пункту 9 цього Порядку, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку...Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015 р., в якому воно прийняте. ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення. Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене.
Як видно із Постанови № 569 з'явилась додаткова умова у вигляді проведення камеральної перевірки та зазначення того, що платник може збільшити суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування тільки після проведення такої перевірки та фактичного збільшення "реєстраційної сум по формулі".
У своєму листі від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 ДФСУ, базуючись на вищезазначених "додаткових умовах" робить висновки, що платник у першому місяці лютому 2015 може подати заяву про намір збільшити "реєстраційну суму по формулі" але без одночасного збільшення розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за лютий 2015 року.
Для платників ПДВ які мають непогашені станом на 01.02.2015 залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, це означає, що у разі якщо результат декларації за лютий 2015 року буде позитивний - вони будуть вимушені сплатити грошима через ПДВ - рахунок ці грошові зобов'язання.
Крім того, жодним документом чітко не встановлено терміни проведення такої камеральної перевірки. Це означає, що коли у березні платник подасть декларацію за лютий 2015 року, тільки з дати 20.03.2015 ДФСУ розпочне проведення камеральних перевірок.

Відповідно до роз'яснень ДФСУ терміни проведення камеральних перевірок податкової звітності по ПДВ досягають 30 календарних днів. Тобто не факт, що платнику відповідно до поданої разом із декларацією за лютий 2015 заявою збільшать "реєстраційну суму по формулі" і у березні 2015. Це означає, що у разі якщо результат декларації за березень 2015 року буде позитивний - вони будуть вимушені сплатити грошима через ПДВ - рахунок ці грошові зобов'язання.
У своєму листі від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17 для платників ПДВ, що мають від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу та відображеної в рядку 20.2 декларації за січень 2015 року та залишки від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року та відображені в рядку 24 декларації за січень 2015 року, ДФСУ також встановило обмеження, щодо перенесення від'ємних залишків. Так до декларації за лютий 2015 року (рядок 20.1) можуть бути включені суми непогашених станом на 01.02.2015 залишків від'ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 року, у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду лютий 2015 року (рядок 18). Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 року обліковується в розділі ІV декларації за лютий 2015 року та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації, тобто через подання "заяви", таким же шляхом як і залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів. Тобто, тоді є ризики впливу затягування проведення камеральної перевірки і необхідності сплати ПДВ (у разі якщо результат декларації за березень 2015 року буде позитивний) через ПДВ - рахунок.
Державна фіскальна служба України (далі ДФСУ) яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом 2015 року видає ряд листів - роз'яснень, у яких на власний розсуд трактує норми податкового законодавства, порушуючи суспільний договір між владою та бізнесом, щодо врахування від'ємних залишків у системі електронного адміністрування ПДВ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ обмежень!